18 Đường 14, KDC Phú Mỹ, Phú Mỹ, Q 7, HCM

Trung Tâm Gia Sư SV được thành lập theo giấy phép số 0313344922 được cấp vào ngày 13/07/2015 do sở kế hoạch và đầu tư TP. HCM cấp phép được hoạt động trong lĩnh vực cung cấp gia sư, đào tạo, gia sư dạy kèm, đào tạo nghề nghiệp,…. Từ ngày 22/05/2017 Trung tâm Gia Sư SV chính thức được Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP. Hồ Chí Minh cấp phép thành lập Trung Tâm Dạy Thêm Học Thêm Ngoài Nhà Trường – Gia Sư SV theo quyết định số1023/QĐ-GDĐT-TC ngày 22/05/2017. Trở thành một trong những Trung Tâm Gia Sư đầu tiên ở TP. HCM được Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP. HCM Cấp Phép hoạt động.

Trung Tâm Gia Sư SV hay còn gọi là Trung Tâm Dạy Thêm Học Thêm Ngoài Nhà Trường – Gia Sư SV là Trung Tâm trực thuộc Công ty TNHH Dịch Vụ SV. Trung tâm Gia Sư SV  tổ chức dạy học, cung cấp việc làm thêm, việc làm gia sư, hỗ trợ gia sư trong quá giảng dạy và bảo vệ quyền lợi của gia sư trước phụ huynh.

Đang Cập Nhật….

Giấy Phép Sở Giáo Dục Cấp