18 Đường 14, KDC Phú Mỹ, Phú Mỹ, Q 7, HCM

Liên Hệ

Trung Tâm Dạy Thêm Học Thêm Ngoài Nhà Trường – Gia Sư SV

Địa chỉ: Tầng 2 Số 18 Đường 14, KDC Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điệt thoại:0903 159 638            

Webiste: www.giasusv.edu.vn          Email: hoccungtre@gmail.com